Categorieën
Business

Energie in 2018 weer flink stuk duurder door nieuw Kabinet

Regeerakkoord: Energierekening na 2018 € 150,- hoger

12 oktober 2017, door Jolanda van Es

Afgelopen week meldde Pricewise al dat de energierekening in 2018 voor een gemiddeld huishouden € 70,- hoger wordt door stijgingen van de energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie (ODE). Nu blijkt uit het regeerakkoord dat de stijging na 2018 nog veel hoger uitpakt, met in totaal € 150,- per huishouden. Dit komt doordat er een verschuiving in de energiebelasting plaatsvindt, die leidt tot € 24,- extra aan energiebelasting. Daarnaast gaat belastingvermindering op elektriciteit omlaag van € 373,- naar € 311,-. Huishoudens gaan dus meer betalen, en krijgen minder terug. Dat blijkt uit nieuwe berekeningen van onafhankelijke vergelijkingssite Pricewise op basis van het regeerakkoord dat dinsdag gepresenteerd werd.
Extra verhoging energiebelasting

In 2018 en 2019 stijgt de energiebelasting tijdelijk door een maatregel uit het energieakkoord. Dit zorgt voor € 20,- extra kosten op de energierekening, berekende Pricewise afgelopen week. Daar komt nu dus nog een extra belastingverhoging bij, die naar verwachting na 2018 ingaat. In het regeerakkoord wordt namelijk een andere verdeling van de energiebelasting aangekondigd. Gas wordt zwaarder belast met 3 cent per m³. Elektriciteit wordt met 0,72 cent minder belast per kWh. Een gemiddeld huishouden met een verbruik van 1.500 m³ gas en 3.500 kWh stroom gaat hierdoor € 24,- meer betalen, waardoor het totaal aan extra energiebelasting op € 44,- komt.
Verlaging belastingvermindering op elektriciteit

Dat is nog niet alles. Om huishoudens tegemoet te komen in de kosten voor energie, krijgt iedereen die een elektriciteitsaansluiting heeft € 373,- belastingvermindering in 2017. In het regeerakkoord staat dat deze belastingvermindering omlaaggaat naar € 311,-, naar verwachting vanaf 2019. Huishoudens krijgen hierdoor € 62,- minder terug op hun energierekening. “Dit is vooral nadelig voor de lagere inkomens,” vertelt Hans de Kok, directeur van Pricewise. “Deze belastingvermindering is destijds door de overheid ingevoerd omdat een deel van het energieverbruik wordt gezien als basisbehoefte. De overheid komt inwoners daarom tegemoet met een vaste vermindering per huishouden. Doordat het een vast bedrag is, hebben huishoudens met een lager inkomen hier relatief meer profijt van dan hogere inkomens. De lage inkomens zullen dus naar verhouding meer last hebben van de verlaging van de belastingvermindering.”
Verhoging ODE

Naast de verhoging van energiebelastingen en de verlaging van de belastingvermindering staat er ook nog een verhoging van de ODE op het programma, hier ligt een wetsvoorstel van minister Kamp over klaar. Deze verhoging zorgt voor nog eens € 47,- extra kosten in 2018. In totaal komt de energierekening van een gemiddeld huishouden in 2019 dus minstens € 154,- hoger te liggen dan dit jaar.