Categorieën
Business

Onderzoek en technologie Zonne-energie

ECN werkt met bedrijven aan nieuwe technologie voor zonne-energie en verbetering van huidige zonnepanelen: kristallijn silicium en dunne films. De mogelijkheden voor verdere kostenverlaging, rendementsverhoging en volumegroei zijn enorm.
Zonne-energie is nog lang niet uitontwikkeld. ECN verkent met haar (onderzoek)partners de mogelijkheden voor compleet nieuwe, potentieel zeer efficiënte en goedkope soorten cellen en panelen. Daarnaast staat onderzoek naar nieuwe toepassingen voor zonne-energie hoog op de agenda.

Twee programmalijnen
Het onderzoek van ECN is gebaseerd op twee programmalijnen die samenvallen met de prioriteitsgebieden van de TKI Solar Energy:

1. Technologieën voor opwekking van zonnestroom

Wafergebaseerde silicium PV-technologieën
Dunne-film PV-technologieën
2. Integratie van zonnestroomsystemen

Fysieke integratie
Elektrische integratie
Ondersteunend programma
Naast onderzoek op basis van bovengenoemde programmalijnen ontwikkelt ECN in een ondersteunend programma kennis voor:

Geavanceerde meettechnieken en simulatiemodellen
Programmavernieuwing: verkenning van nieuwe onderzoeksgebieden en technologieën
Meer leest u in de brochure over kristallijn-silicium- en dunne-film-zonnecellen of in het onderzoeksprogramma van ECN.